Grönt Kort

Grönt Kort

Grönt Kort

För att ens komma ifråga för att få bli medlem i en klubb krävs att man har en officiell och godkänt licens, och denna licens heter i Sverige “Grönt Kort“. Har du inget Grönt Kort så kan du ändå spela golf men bara på så kallade “pay and play”-banor.

Utbildning på golfklubben för att få Grönt Kort

Det första som en person som vill börja spela golf måste göra är att anmäla sig till en kurs på en av de klubbar i landet som anordnar nybörjarkurser. Svenska golfförbundet, SGF, är den organisation som bestämmer vilka klubbar som får anordna utbildning för nybörjare och också bestämmer kursens innehåll.

På de flesta godkända klubbar går utbildningen till så att den som anmält sig under en eller ett par dagar vistas på golfklubben, och där genomgår lektioner i teori i klubbhuset och har praktik ute på golfbanan. Teorin innefattar både reglerna i golf, men man lägger också stor vikt på etikett och trevligt uppförande (något som traditionellt har varit väldigt viktigt inom golfen). Under praktiken får man lära sig använda rätt klubba i rätt läge och man får naturligtvis träna på att spela på vissa banor.

Lärare som håller i både teorin och den praktiska delen av utbildningen är i sig certifierade av SGF och ansvarar därför för att utbildningen genomförs på rätt sätt. Enligt en nyligen genomförd regeländring så behöver nybörjare inte nödvändigtvis längre genomgå något teoretiskt prov (även om klubbarna själva får bestämma om de vill använda detta). Läraren i teori får istället bestämma om han upplever att den nya spelaren förstått innehållet.

Även om det är ett plus att genomgå en teoretisk utbildning, för att lära sig mer om hur man spelar golf, så är det sedan 2012 inte ett måste. Tidigare var alla som skulle ta ett Grönt Kort tvingade att klara ett teoriprov.

Grönt Kort får du om du klarat av kursen

Efter avslutat kurs, och förhoppningsvis godkänt resultat på både praktik och teori, så ges deltagaren Grönt Kort och samtidigt handicap 54. Efter detta erbjuds medlemskap i klubben och nybörjaren får då tillsammans med en fadder börja spela för att sänka sitt handicap till 36.

 

Så sänker du ditt handicap

Innan du nått ett handicap på 36 så ansvarar faddern för att rapportera resultaten, men efter detta anförtros nybörjaren själv denna uppgift. Sitt handicap sänker man genom att få minst 18 poäng på en 9-hålsbana eller 36 poäng på 18-hålsbana.

Läs Mer