Handicap

Handicap

I likhet med många andra termer i golf så föredrar man att använda engelska även när det gäller det handikappsystem som man använder, vilket alltså oftast kallas för handicap. Handicap i golfsammanhang är ett komplicerat, intressant och väl genomtänkt system med många detaljer som förtjänar att förklaras närmre.

Handicap varierar mellan 0,0 och 36,0, samt 54. En komplett nybörjare utgår alltid från 54, och genom att klara vissa uppställda mål (som till exempel att klara en bana med fem slag med start 150 meter från hålet) så sänks handicap till 36,0 (officiellt handicap).

Genom att anmäla att man vill spela en handicaprond på en golfklubb eller delta i en tävling så kan en spelare sänka sitt handicap ytterligare, och detta görs då genom att spelaren spelare bättre än par i genomsnitt på samtliga hål. Att ha ett lägre handicap innebär visserligen prestige i golfsammanhang, men innebär samtidigt att man får lägga till ett antal slag på sitt resultat då man spelar mot andra.

Hur många slag man får lägga till på en viss bana beror på vilken bana man spelar på, och vilken svårighetsnivå denna bana bedöms ha. Svårigheten på en viss bana anges i ett så kallat slopevärde där man har tagit hänsyn till saker som backar och banans längd till exempel för att beräkna värdet. Genom en speciell formel där man tar hänsyn till både spelarens handicap och en banas slopevärde så beräknas hur många slag som ska läggas till spelarens slutresultat.

Ofta menar man att den främsta fördelen med slope- och handicapsystemet är att det låter personer på olika nivåer kunna spela mot varandra på lika villkor, eftersom det fortfarande blir spännande för en mycket skicklig spelare att tävla mot en nybörjare med detta system.