Posts Tagged "golfbanor"

Golfbanan

Golf spelas som bekant på en för ändamålet avsedd bana. De flesta som någon gång gått förbi en golfbana har förmodligen reagerat på att den ser både välskött och minutiöst planerad ut, och faktum är att det finns hårda regler kring hur en golfbana får och bör vara konstruerad.

Grovt kan man dela upp en golfbana i tee (utslagsplatsen eller starten för en bana), fairway (kortklippt gräs som utgör själva banan) och green (som är det området med extra kort gräs som omger hålet). Själv gräsmattans kvalitét är naturligtvis mycket viktig och därför används speciella grässorter som är omsorgsfullt utvalda till varje banas förutsättningar. Vilken grästyp man väljer beror bland annat på klimatet.

En golfbana ramas i regel in av grövre terräng som till exempel skogspartier eller vass, och i golfsammanhang så kallas denna gräns för ruff. Om bollen hamnar inom detta område så innebär det i regel svårigheter för spelaren att slå sig tillbaka ut på banan, men påverkar i övrigt inte spelet. Den yttersta gränsen för banan markeras utanför ruffen med vita pinnar, och utanför dessa får bollen aldrig hamna eftersom hålet då måste spelas om från början.

Även på fairway finns vissa hinder, som spelare ska undvika eller ta sig förbi, och exempel på dessa hinder kan vara sandgropar (vilka benämns bunker) och olika vattenhinder som små dammar eller diken.

Vanligtvis är golfbanor mellan 100 och 550 meter och det är i huvudsak banans längd som avgör vilket par (svårighetsgraden, eller vilket antal slag man om elitspelare förväntas använda på banan). Längdmässigt lika banor kan ha olika par, och då har man tagit med i beräkningen att en bana med högre par kanske har fler hinder eller backar.

Vanligtvis så har en golfklubb 18-hålsbanor varav tio hål är medelsvåra, fyra är lätta och fyra är lite svårare. Mindre klubbar kan ibland ha 9-hålsbanor, men dessa får då oftast inte anordna tävlingar.

Många golfbanor har också en så kallad driving range där man kan öva slag, både långa och korta, för att förbättra tekniken. Att slå på rangen är också ett utmärkt sätt att bekanta sig med nya golfklubbor eller för att komma igång inför en golfrunda.

Läs Mer