Posts Tagged "Sverige"

Golfens historia

De flesta verkar vara överens om att golf är en sport som ursprungligen hör hemma på Skottland, även om det ibland har förekommit att enstaka golfhistoriker har ifrågasatt detta faktum. Första gången som golf finns omnämnt i text så är det på 1400-talet i en skotsk lagbok, och intressant nog så handlar det om förbud mot att spela golf på vissa platser. Anledningen lär ha varit att golf, då precis som nu, är en sport som tar ganska stora ytor i anspråk och därför har stor påverkan på landskapet.

Själva namnet kommer med största sannolikhet från det germanska ordet för klubba, och ord som påminner om ordet golf återfinns idag till exempel i modern holländska i den betydelsen. Apropå Nederländerna så är det just det landet som har påståtts varit golfens ursprungsland förutom Skottland, och den första officiella regelboken för sporten skrevs och utgavs i Nederländerna på 1600-talet.

Traditionellt har man använt trä, och då framförallt det träslag som kallas för amerikansk valnöt (hickory på engelska), till golfklubbor. De som intresserar sig för golfens historia, och vill spela golf enligt gamla regler och traditioner med klassiska klubbor, organiserar sig världen över i föreningar för det som kallas för hickorygolf. Fram till 1935 föreskrev de officiella golfreglerna att klubbor måste vara av amerikansk valnöt, men efter detta årtal så är stål och titan också godkända material.

Den första golfklubben som officiellt bildades var Edinburghs golfklubb och året var 1744. Utanför de brittiska öarna så startades den första golfklubben i Indien knappt hundra år senare, och efter detta så spreds golf snabbt över hela världen. I Sverige bildades den första golfklubben, Ryfors GK, redan 1888. Dock så är den äldsta klubben i vårt land med helt oförändrad bana Göteborgs GK, och den bildades 1902. År 1900 arrangerades för första gången en golftävling i OS, tävlingen var öppen både för herrar och damer, men i de olympiska spelen därpå som arrangerades 1904 var det bara herrar som fick tävla. Efter 1904 försvann golfen från OS. 

År 2016 skrevs en bit ny golfhistoria då gol

Läs Mer